Balandžio 26 d. Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio logopedė Daina Liaudanskienė ir auklėtoja Rita Tilenienė dalijosi gerąja darbo patirtimi Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes tėvai gali leisti 5 metų sulaukusį vaiką mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, o 6 metų sulaukusį vaiką – pagal pradinio ugdymo programą. Informacija Šiaulių r. sav. svetainėje

Balandžio 18 d. Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje organizuota talka.

Balandžio 5 d. Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio logopedė Daina Liaudanskienė ir auklėtoja Simona Glazauskienė dalijosi gerąja darbo patirtimi Kelmės kultūros centre vykusioje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Žaidimai kviečia, moko, augina“ – pristatė pranešimą „Emocijų, jausmų ir nuotaikų šalies žaidimai“.

Kovo 28 d. Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio ikimokyklinio pogrupio komanda „Kiškučiai“ grįžo su puikiu pirmos vietos laimėjimu iš protų mūšio „Mažųjų Lietuva“.

Kovo 19 d. lopšelyje-darželyje startavo „Vaikų linijos“ inicijuota „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“.

Įstaigos logopedė D. Liaudanskienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Jagminienė organizavo edukacinę ekskursiją „Pojūčiai ir emocijos“ po Kuršėnų Daugėlių mikrorajoną.

„Ežiukų“ gr. vaikučiai ir jų mamos smagiai šurmuliavo integruotoje auklėtojo, neformaliojo ugdymo mokytojo ir logopedo vedamoje veikloje „Kaip tu jautiesi?“.

Respublikinio ekologinio projekto „Maišelis arbatžolėms laikyti“ (2018-02-01—28) organizatorės Rita Tilenienė ir Kristina Aginskienė kviečia pasidžiaugti NUOTRAUKOMIS
Ačiū visiems dalyviams už nuostabius maišelius.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) kartu su Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) vykdo bendrą projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Jo tikslas – skatinti vaikus pajusti judėjimo džiaugsmą, susipažinti su olimpinėmis vertybėmis sporte ir gyvenime.

Kviečiame padėti „Šiaulių letenėlėje“ priglaustiems benamiams gyvūnams bei Kuršėnų kūrybos namų augintiniams.

Vasario 15 dieną Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje vyko Lietuvos 100-čio minėjimo šventė „Lietuvai - 100“.

Sausio 25-oji laikoma žiemos viduriu arba pusiaužiemiu.

Sausio 8 dieną vaikai ir pedagogai smagiai atsisveikino su kalėdine eglute.

Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio „Žiogelių“ ir „Ežiukų“ grupėse gruodžio 7-8 dienomis šurmuliavo kūrybinės kalbos ugdymo dirbtuvės „Žaislai ir dekoracijos eglutei“.

Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis nuo 2017 m. lapkričio 13 d. iki lapkričio 29 d. dalyvavo  respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“.

Lapkričio 10 d. Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institute vyko tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ sklaida.

2017 m. lapkričio 20 d. lopšelyje-darželyje vyko vaiko gerovės komisijos organizuota apskritojo stalo diskusija „Vaikų elgesio ir emocinės problemos – iššūkis tėvams ir pedagogams“.

Lopšelio-darželio vyresniųjų grupių ugdytiniai – respublikinio projekto dalyviai.

Lapkričio 13 dieną lopšelio-darželio kiemas nušvito jaukia šviesa.