Darbuotojų vidutinis nustatytas 2019 m. darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių, atskaitymų)
Pareigybės pavadinimas

Etatų
skaičius/
darbuotojų skaičius 

2019 m. 
I ketv.,
Eur

2019 m.
II ketv.,
Eur

2019 m.
III ketv.,
Eur

2019 m.
IV ketv.,
Eur
Direktorius 1/1 1086,35      
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,75/1
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1/1

Sandėlininkas

0,5/1 *      

Mokytojai

(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas)

7,39/8 930,87      
Logopedas 1/1 *      
Dietistas 0,75/1 *      
Sekretorius 0,75/1 *      

Virėjas

1,75/2 548,30    

 

Auklėtojo padėjėjas 4/5 482,98      
Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą (kiemsargis, valytojas, virtuvės darbininkas, darbininkas) 2/3 555,00      

 * darbo užmokestis nenurodomas, nes negalima paskaičiuoti vidurkio

 

 

Įstaigos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių, atskaitymų)
Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius 

2017m.
vidutinis darbo užmokestis, 
Eur

2018 m.
vidutinio darbo užmokestis,
Eur
Direktorius 1 550,00 630,00  
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
0,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1
Sandėlininkas 0,5 * *

Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas)

6,5

 

509,00

651,00   

Meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas

0,75
Logopedas 1
Dietistas 0,75 *
Sekretorius 0,75 *

Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą
(auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, virtuvės darbininkas, virėjas, darbininkas, sargas)

11 350,00 400,00