Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių, atskaitymų)
Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius 

2017 m. 
I ketvirčio

Eur

2017 m. 
II ketvirčio

Eur

2017 m. 
III ketvirčio

Eur

2017 m.
IV ketvirčio
Eur
Direktorius 1 878 878 878 898
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
0,75 551 551 551 561
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 461 461 461 461

Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas)

6,5 611 611 611 630

Meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas

0,75 224 224 224 227
Logopedas 1 691 691 691 670
Dietistas 0,5 175 175 175 175
Sekretorius 0,25 177 177 177 177

Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą
(auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, virtuvės darbininkas, virėjas, darbininkas, sargas)

10 337 337 337 337

 

 

Darbuotojų vidutinis 2016 m. mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius 
Darbuotojų skaičius
pagal pareigybes

2016 m. 
vidutinis darbo
užmokestis

Eur

Direktorius 1 1 788,00
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
0,75 1 454,00
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 462,00
Sandėlininkas 0,5 1 190,00

Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojas,
meninio ugdymo mokytojas, judesio korekcijos,
kūno kultūros mokytojas)

8,46 9 650,00
Logopedas, spec. pedagogas 1,25 1 928,77
Dietistas 0,75 1 320,00
Sekretorius 0,75 1 320,00

Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą
(auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virėjas, darbininkas)

8,5 12 380,00
Budėtojai, sargai 2,5 5 Minimalus
valandinis
įkainis