Darbuotojų vidutinis nustatytas 2018 m. darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių, atskaitymų)
Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius 

2018 m. 
I ketv.,
Eur

2018 m.
II ketv.,
Eur

2018 m.
III ketv.,
Eur

2018 m.
IV ketv.,
Eur
Direktorius 1 630


630


630

 
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
0,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1

Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas)

6,5 651


651


651


 

Meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas

0,75
Logopedas 1
Dietistas 0,5 * *  
Sekretorius 0,25 * *  *  

Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą
(auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, virtuvės darbininkas, virėjas, darbininkas, sargas)

11 350 350 350   

 * darbo užmokestis neatskleidžiamas, nes negalima nustatyti vidurkio

 

 

Darbuotojų vidutinis nustatytas 2017 m. darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių, atskaitymų)
Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius 

2017 m. vidutinis
darbo užmokestis, 
Eur

Direktorius 1 883
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
0,75 554
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 461

Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas)

6,5 616

Meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas

0,75 225
Logopedas 1 686
Dietistas 0,5 175
Sekretorius 0,25 177

Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą
(auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, virtuvės darbininkas, virėjas, darbininkas, sargas)

10 337

 

 

Darbuotojų vidutinis 2016 m. darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius 
Darbuotojų skaičius
pagal pareigybes

2016 m. 
vidutinis darbo
užmokestis,
Eur

Direktorius 1 1 788,00
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
0,75 1 454,00
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 462,00
Sandėlininkas 0,5 1 190,00

Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojas,
meninio ugdymo mokytojas, judesio korekcijos,
kūno kultūros mokytojas)

8,46 9 650,00
Logopedas, spec. pedagogas 1,25 1 928,77
Dietistas 0,75 1 320,00
Sekretorius 0,75 1 320,00

Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą
(auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virėjas, darbininkas)

8,5 12 380,00
Budėtojai, sargai 2,5 5 Minimalus
valandinis
įkainis