Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių, atskaitymų)
Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius 

2017 m. 
I ketv.,

Eur

2017 m. 
II ketv.,

Eur

2017 m. 
III ketv.,

Eur

2017 m.
IV ketv.,
Eur

2018 m.
I ketv., Eur

Direktorius 1 878 878 878 898 878
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
0,75 551 551 551 561 551
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 461 461 461 461 461

Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas)

6,5 611 611 611 630 611

Meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas

0,75 224 224 224 227 224
Logopedas 1 691 691 691 670 691
Dietistas 0,5 175 175 175 175 175
Sekretorius 0,25 177 177 177 177 177

Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą
(auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, virtuvės darbininkas, virėjas, darbininkas, sargas)

10 337 337 337 337 350

 

 

Darbuotojų vidutinis 2016 m. mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas Etatų
skaičius 
Darbuotojų skaičius
pagal pareigybes

2016 m. 
vidutinis darbo
užmokestis

Eur

Direktorius 1 1 788,00
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
0,75 1 454,00
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 462,00
Sandėlininkas 0,5 1 190,00

Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojas,
meninio ugdymo mokytojas, judesio korekcijos,
kūno kultūros mokytojas)

8,46 9 650,00
Logopedas, spec. pedagogas 1,25 1 928,77
Dietistas 0,75 1 320,00
Sekretorius 0,75 1 320,00

Darbuotojai gaunantys minimalų atlyginimą
(auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virėjas, darbininkas)

8,5 12 380,00
Budėtojai, sargai 2,5 5 Minimalus
valandinis
įkainis