Sausio 25-oji laikoma žiemos viduriu arba pusiaužiemiu.

Sakoma, kad barsukas (kitur – ežys, meška) išlenda iš savo olos arba verčiasi ant kito šono. Jei diena saulėta, pamatęs savo šešėlį, vėl lenda atgal į lovą, tada antroji žiemos pusė būnanti šaltesnė už pirmąją. Jeigu diena apsiniaukusi, barsukas galvoja, kad jau pavasaris, ir jau į olą nebelenda, ir pavasaris greičiau ateinąs.  Daugėlių lopšelio-darželio vaikai skatinami gerbti senolius, jų kultūrą, tradicijas. Vaikai supažindinami su kalendorinėmis šventėmis, to laikotarpio darbais, ką galima ir ko negalima daryti. Muzikos vadovė R. Veličkienė paruošė smagų vaidinimą „Pasaka apie pusiaužiemį“. Jame smagiai vaidino vaikai. Personažai meškutis, bitutė, saulutė, gyvatėlė, ežiukas, šarka papasakojo, ką reiškia žodis „pusiaužiemis“, visi smagiai pašoko su grupės draugais..

 

NUOTRAUKOS