Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti vaikui saugią ir palankią ugdymosi aplinką, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.

Vaiko gerovės komisijos (VGK) sudėtis:

VGK pirmininkė – Aiva Gendvilienė, direktorė,
VGK pirmininko  pavaduotoja –  Vaida Klimavičienė,  auklėtoja.
Nariai:
Daina Liaudanskienė, logopedė,
Rita Tilenienė, auklėtoja,
Simona Glazauskienė, auklėtoja,
Martyna Kubilienė, sveikatos priežiūros specialistė.

Sekretorė - Virginija Jagminienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.


Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas