Vizija

Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis – patraukli vaikams, nuolat besimokanti, atvira bendruomenei ugdymo institucija, gebanti atpažinti ir kokybiškai tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, sauganti vaikų sveikatą, garantuojanti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas.

Misija

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, efektyviai bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, kurti patrauklią, saugumą ir aktyvumą garantuojančią vaiko ugdymosi aplinką.

Sudaryti sąlygas vaikui ugdytis pasitikėjimą savimi, būti laisva, kūrybinga, savarankiška, aktyvia, gebančia įveikti įvairius gyvenimo sunkumus asmenybe, užtikrinti vaiko pasirengimą sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Filosofija

Vaikas yra aktyvus savo veikla, laisvas, kūrybingas, kaupiantis gyvenimo patirtį savitais pasaulio pažinimo būdais.