Vardas, pavardė Pareigos
Vaida Klimavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja
Virginija Jagminienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Rita Tilenienė Auklėtoja
Simona Glazauskienė Auklėtoja
Kristina Aginskienė Auklėtoja
Raimonda Jablonskienė Auklėtoja
Gerda Sadauskaitė Auklėtoja
Viktorija Žeknienė Auklėtoja
Aurelija Pelaitienė Auklėtoja
Daina Liaudanskienė Logopedė
Aneta Saliamonavičė Neformaliojo ugdymo mokytoja
Rasma Veličkienė Meninio ugdymo mokytoja