„Žiogelių“ grupėje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 3 metų
Grupėje dirba:
• auklėtoja Vaida Klimavičienė
• auklėtoja Kristina Aginskienė
• auklėtojo padėjėjos: Ilona Žymantienė, Edita Igorienė