„Ežiukų“ lopšelio grupėje ugdomi vaikai nuo 3 iki 4 metų
Grupėje dirba:
• auklėtoja metodininkė  Rita Tilenienė
• auklėtoja Gerda Sadauskaitė
• auklėtojo padėjėjos: Ona Lukošienė, Rita Savitienė